CALL: 02-4110882,081-6143942
MSN: witlava@hotmail.com
 
 
 
แจ้งผลการโอนเงิน
หากท่านเป็นผู้ที่ได้ทำการสั่งซื้อ โดเมนเนม เว็บโอสติ้ง หรือ บริการอย่างอื่นผ่านการสั่งซื้อออนไลน์ และท่านได้เลือกการชำระเงินแบบ โอนผ่านธนาคารหรือผ่าน ATM หลังจากโอนเงินแล้ว ท่านจะต้อง ทำการแจ้งให้เราทราบ โดยกรอกหมายเลขสั่งซื้อ (Order Number) และ รูปแบบการโอนเงินในแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้


ฟอร์มการแจ้งการโอนเงิน
หมายเลขการสั่งซื้อ (Order Number) :
จำนวนเงินที่โอนเข้า :
วันที่โอน : วันที่ เดือน ปี
โอนหรือฝากผ่านธนาคาร :
 
 
Copyright © Green Path Technologies Co,ltd. 2001-2008. All Rights Reserved | Sitemap